Лисенко Микола

Біографія

Lysenko.png   Народився Микола Віталійович Лисенко 10 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту Полтавської області. Батько, Віталій Романович Лисенко, офіцер орденського кірасирського полку, був людиною освіченою, з передовими поглядами на розвиток суспільства, глибоко знав і любив літературу, народну творчість. Мати, Ольга Єреміївна, походила з полтавського поміщицького роду Луценків. Навчалася вона в петербурзькому Смольному інституті шляхетних дівчат. Аристократичне виховання наклало свій відбиток на все подальше життя Ольги Єреміївни, вигранивши її характер та світогляд. Розмовляла вона виключно французькою мовою, в усьому намагаючись створити таку атмосферу, яка б не мала навіть натяку на щось народне, українське.

Село Гриньки належало двоюрідному дядькові Ольги Єреміївни, поміщикові М.Булюбашу, у якого вона виховувалася. Він надзвичайно любив свою племінницю, а народження Миколи стало для нього справжньою радістю.
Тут, у Гриньках, як згадував пізніше М.Старицький, над М.Лисенком «...зіткнулись два цілком протилежних і навіть ворожих впливи; з одного боку — французька мова, манери і аристократична манірність (мати й гувернантка), з другого боку — українська мова... пестощі і зайва простота манер. Перша сторона переслідувала не тільки простонародне слово, але навіть і російське, забороняючи всякі зносини з «пейзанами», а друга, навпаки, заохочувала всяку простоту, зацікавлювала розум і фантазію дитини казками народними та піснями, а вечорами відпускала весь полк служниць для забав з паничем; звичайно, забави ці полягали в різноманітних народних іграх.

Протести матері тут були безсилими, і вперта наполегливість і сльози дитини, які енергійно підтримувала обожнююча свого внука бабуся (М.В.Булюбаш), переважали протести, тим більше, що і батько став на сторону тітки».

У такому середовищі, серед таких людей і виростав майбутній ком-
позитор. Але саме народна стихія, культура і побут народжували у серці малого Миколи невгасиму любов до рідної пісні, мови, мистецтва.

У 1852 році хлопця відвезли до Києва в пансіон Вейля, звідки він, провчившись усього декілька місяців, переходить до іншого — пансіону француза Гедуена. У цьому закладі музика займала не останнє місце у вихованні та навчанні. Одинадцятирічний хлопчина показав себе майже одразу як у здібностях, так і в старанності.

Літні канікули Микола завжди проводив у рідному селі. На той час туди приїжджав з Полтавської гімназії і Михайло Старицький, троюрідний брат М.Лисенка. Це товаришування зіграло свою благодатну роль у подальшому житті обох велетів нашої культури.

Після закінчення пансіону Миколу віддають до 2-ї Харківської гімназії.

У 1859 році Микола Віталійович вступає на природничий факультет Харківського університету. Провчившись у ньому всього один рік, він разом з батьками перебирається до Києва. Навчання в університеті, який він успішно закінчив у 1865 році, М.Лисенко вдало поєднував з заняттями музикою, яка все більше і більше захоплювала його. У цей же час він багато пише, притому звертається не лише до дрібних інструментальних жанрів, але й до музично-драматичних творів.

Подорожуючи, композитор ніколи не втрачав нагоди записати завершені зразки пісень до спеціального нотного зошита, з яким ніколи не розлучався.
Музика не тільки вабила М.Лисенка, а й поступово заповнювала все його життя. Йому праглося більших і грунтовніших знань, хотілося вдосконалювати виконавську майстерність.

З 1867 по 1869 рік він навчається у Лейпцігській консерваторії, а з 1874 по 1876 рік — у Петербурзі, у класі блискучого майстра оркестру М.Римського-Корсакова.

Повернувшись до Києва, Микола Віталійович, з властивими йому енергією і запалом, поринає у твор-чість, не забуваючи при тому педагогічну, виконавську та музично-громадську діяльність.

На українському народному грунті М.Лисенко творить високохудожні композиції на шевченків-ську тематику, народні опери «Різдвяна ніч» і «Утоплена», оперу-сатиру «Енеїда», монументальну народну музичну драму «Тарас Бульба».

Починаючи з 1869 року Микола Віталійович продовжував невтомно виступати у концертних програмах.

У 1904 році М.Лисенко відкриває першу в Україні національну музично-драматичну школу (з 1913 року — ім. М.В.Лисенка), яка працювала у програмному режимі вищих мистецьких навчальних закладів.

Разом з О.Кошицем організував у 1905 році музично-хорове товариство «Київський Боян», головою якого був до кінця життя.
М.Лисенко був засновником і головою ради правління «Україн-ського клубу» (1908 — 1911 рр.).

Серед огрому творчої спадщини композитора основне місце посідають опери: «Різдвяна ніч» (1873 р.), «Утоплена» (1883 р.), «Тарас Буль-ба» (1890 р.), «Наталка Полтавка» (1889 р.), «Енеїда» (1910 р.),«Ноктюрн» (1912 р.), дитячі опери «Коза- Дереза» (1888 р.), «Пан Коцький» (1891 р.), «Зима й Весна» (1892 р.).

Микола Віталійович Лисенко був одним з найкращих інтерпретаторів «Кобзаря» Т.Шевченка, на тексти якого написав понад 80 вокальних творів різних жанрів.

Безцінною спадщиною великого композитора стали обробки фольклорно-пісенних зразків усної народної творчості.

Смерть М.Лисенка, яка настала 6 листопада 1912 року, була непоправною втратою для української музичної культури.

Микола Віталійович Лисенко — засновник національної музично-творчої школи, основоположник української класичної музики. Значення його для української музичної культури неоціненне. Своєю творчістю він вперше спробував підсумувати величезний період розвитку вітчизняної музики на підвалинах глибокого і всебіч-ного вивчення народного життя і народної творчості. Величезний пласт народної музики, ряд поодиноких талановитих музичних творів різних жанрів сприймалися тепер зовсім інакше, по-новому, знайшовши логічне і справедливе обрамлення титанічною діяльністю М.В.Лисенка, який встановив чітке й однозначне визначення цьому феномену — українська музична культура.

Музиці М.Лисенка притаманна органічна єдність змісту і форми, глибока ідейність, реалізм, висока композиторська майстерність.
Невтомний організатор, закоханий у свою справу подвижник, талановитий художник, палкий і активний пропагандист української музичної культури, М.Лисенко за-вжди і всюди ставив собі за мету, визначав як найважливе завдання — відкривати громадськості невичерпні художні скарби українського народу.

Потрапивши у 1874 році до Петербурга, Микола Віталійович майже одразу ж включився в дієву репрезентаційну працю. Він починає влаштовувати концерти, в яких демонстрував у хоровому виконанні кращі зразки музичного фольклору. Згодом він включив у ці виступи власні композиції на твори близьких йому за духом представників «Могучої кучки»: М.Балакірєва, М.Мусоргського, О.Бороді-на, М.Римського-Корсакова. Ця плеяда надзвичайно обдарованих музикантів зростала як гідне продовження тих художніх принципів, які свого часу заклав геніальний М.Глінка. Тож не випадково пізніше самого М.Лисенка порівнюватимуть з великим росіянином, називаючи його українським Глінкою.

На початку 1875 року до Петербурга вперше приїхав відомий український народний співак-кобзар Остап Вересай. М.Лисенко в усьому допомагав знаменитому землякові.
Перший виступ Остапа Вересая відбувся у Географічному товаристві. Безсумнівно, через те, що поруч була давно знайома, чуйна, правдива, дорога і поважна людина, яким був для кобзаря Микола Віталійович, співак почував себе значно вільніше, розкутіше і з величезним піднесенням та натхненням виконав програму, проспівавши українські народні пісні та думи.

Враження від концерту було надзвичайним. Мовби самі животворні вітри далеких епох і велич народу потужним поривом пронеслися через душі й серця слухачів. Особливого відчуття тому враженню надавало ще й те, що перед початком вечора було виголошено вступне слово відомого російського фольклориста професора О.Міллера, в якому поруч із загальними роздумами було сказано багато добрих слів і про М.Лисенка як про видатного вченого, збирача української народнопісенної творчості.

Згодом О.Вересай з величезним успіхом виступить у так званому «Соляному Городку» в загальнодоступному концерті.

У березні 1875 року в тому ж залі «Соляного Городка» — місці проми-слових і кустарних виставок — від-бувся концерт слов’янської музики, організований М.Лисенком. Виконувалися українські, російські, польські, сербські пісні, композиції самого Миколи Віталійовича. Виступав тут і кобзар Остап Вересай. Його спів супроводжувався «туманними картинами» з діапозитивів, які заздалегідь, на замовлення М.Лисенка, виконав український художник П.Мартинович, що навчався тоді в Академії мистецтв північної столиці.
І знову — вражаючий успіх і добра слава про невичерпне багатство українського фольклору. Все це відігравало свою позитивну і конструктивну роль у формуванні в суспільстві цілісного і правдивого враження про справжній стан такої важливої особливості, показового фактора народного життя, яким є музична культура.

Збагачуючись і озброюючись передовими ідеями і художньо-естетичними критеріями свого часу, вивершуючи знання народного життя, переймаючись болями і радощами народу, усвідомлюючи устремління його на основі неосяжних багатств музичного фольклору, М.Лисенко закладає міцні підмурки для нової в історії світової музики української професійної музичної школи.
Його подвижництво й мудрість полягали у тому, що, невтомно пропагуючи кращі досягнення великих композиторів, він готував благодатну основу для майбутніх конкретних і практичних справ, розраховуючи, врешті, не стільки на схвальну оцінку, скільки на дієву підтримку і допомогу з боку наро-ду саме усвідомленням важливості цієї справи.

Згадується, як ще під час навчання в Лейпцігській консерваторії М.Лисенко виступив у Празі 25 грудня 1867 року у грандіозному слов’янському концерті. Микола Віталійович грав українські пісні у власній обробці для фортепіано, викликавши величезне захоплення слухачів. Особливо вразила слухачів обробка пісні «Гей, не дивуйте!», прослухавши яку, відомий чеський музикант і етнограф Рейєр збуджено підхопився зі свого місця з вигуком: «То духи од степу!» Схвальними матеріалами на той концерт відгукнулася газета «Narodni Listy», одну з рецензій на той концерт передрукував львівський журнал «Правда»: «...Найкраще ж подобались українські пісні, покладені ним самим з великою пиль-ністю і дотепністю. Лицарський дух мелодії запорозької і оригінальність «козака» має для нас щось чаруючого і дивного. Пан Лисенко гадає намір надрукувати збірник українських пісень. Ми б дуже бажали, щоб швидше знайшов видавця, то тим виданням зробив би справді велику послугу слов’янській літературі...»

М.Лисенко сформував і збагатив майже всі існуючі в українській музичній творчості жанри. Своїми теоретичними працями в галузі музичного фольклору він значно розвинув вітчизняну науку про народну музичну творчість. Педагогічною ді-яльністю М.Лисенко заклав підвалини вищої спеціальної музичної освіти в Україні. Безпосередніми продовжувачами кращих творчих традицій М.Лисенка в українській музичній культурі були К.Стеценко, Я.Степовий, М.Леонтович.

Дивіться також:

М. Лисенко "Вибрані хорові твори" (Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР Київ 1962)

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том I

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том II (Київ 1950) 

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том III

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том X

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том XV (Київ 1956)

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том XIX (Київ 1958)

М.В. Лисенко "Зібрання творів" Том XX (Київ 1956)

М.В. Лисенко "Молодощі" (Київ "Музична Україна" 1990)

М.В.Лисенко "Хорові твори та вокальні ансамблі на слова Т.Шевченка" (Київ "Музична Україна" 1983)

М.Лисенко. Музика до "Кобзаря" Т.Шевченка (Київ 1963)

 

Твори

Назва творуЖанр
Колядки і щедрівки (аранжування М.Шведа)симфонічний, акапельний
Барвінок цвів (Клавір)ансамблевий
Безмежнеє поле (Клавір)ансамблевий, солоспіви
Безмежнеє поле (Хорова партитура)ансамблевий, солоспіви
Безмежнеє поле (Симфонічна партитура)симфонічний, ансамблевий, солоспіви
Боже Великий Єдинийакапельний
Боже Великий Єдинийакапельний
Боже великий, єдиний (Двоголосне)акапельний
Була собі Гандзя (Із поеми "Гайдамаки") Клавірансамблевий
Діва днесь Пресущественного раждаєтакапельний
Гамалія (Хорова партитура)симфонічний, ансамблевий
Кантата «Іван Гус» (Хорова партитура)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "Іван Гус" (Клавір)кантатно-ораторіальний, симфонічний, ансамблевий
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (II. І процвітеш позеленієш ...) Хорова партитуракантатно-ораторіальний, симфонічний, ансамблевий, солоспіви
І широкую долину (Дует: сопрано, тенор) Клавірансамблевий, солоспіви
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (III. І спочинуть невольничі утомлені руки ...) Хорова партитуракантатно-ораторіальний, симфонічний, солоспіви
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (III. І спочинуть невольничі утомлені руки ...) Клавіркантатно-ораторіальний, симфонічний, солоспіви
Кантата "Б'ють пороги" (Хорова партитура)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "Б'ють пороги" (Клавір)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "До 50 роковин смерті Т.Шевченка" (Клавір)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "На вічну пам'ять І.Котляревському" (Клавір)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (Хорова партитура)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (Клавір)кантатно-ораторіальний, симфонічний
Колядки і щедрівкиакапельний
Коли розлучаються двоє (Хорова партитура) опр. М.Кацалаансамблевий, солоспіви
Коли розлучаються двоє (Клавір)ансамблевий, солоспіви
Козак від'їжджаєакапельний, українські народні пісні
Купальські та петрівочні пісніакапельний, українські народні пісні
Ми заспівали розійшлись (Дует: сопрано, баритон або бас) Клавірансамблевий, солоспіви
Наш отаман Гамалія (Із поеми "Гамалія") Клавірансамблевий
Не дивуйтеся, дівчата (Із поеми "Гайдамаки") Клавірансамблевий
Не хочу я женитись (Клавір)ансамблевий
Обжинкові пісніакапельний, українські народні пісні
Орися ж ти, моя ниво (Із поезії "Не нарікаю я на Бога") Клавірансамблевий
Ой 1791 року (Хорова партитура)ансамблевий
Ой 1791 року (Клавір)ансамблевий
Ой діброво темний гаю (Клавір)ансамблевий
Ой гай мати гай зелененький (Клавір)ансамблевий
Ой гай мати гай зелененький (Хорова партитура)ансамблевий
Ой нема нема ні вітру ні хвилі (Хор бранців із поеми "Гамалія") Клавірансамблевий
Ой пущу я кониченька в саду (Хорова партитура)ансамблевий
Ой пущу я кониченька в саду (Клавір)ансамблевий
Ой пущу я кониченькаансамблевий, солоспіви
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (V.Оживуть степи, озера ...) Хорова партитуракантатно-ораторіальний, симфонічний
Кантата "Радуйся ниво неполитая" (V.Оживуть степи, озера ...) Клавіркантатно-ораторіальний, симфонічний
Пливе човен (Баркарола)акапельний
Пливе човен (Баркарола) Клавірансамблевий
Різдвяна Псальмаакапельний
Росли укупочці (Дует: сопрано, тенор) Клавірансамблевий, солоспіви
Широкая високая калино моя (Із поезії "Чого ти ходиш на могилу") Клавірансамблевий
Сонакапельний
Сонце заходить (Тріо: сопрано, меццо-сопрано та тенор) Клавірансамблевий, солоспіви
Сон (Із поеми "Сон") для мішаного хору a capellaакапельний
Та забіліли сніги (Хорова партитура)ансамблевий
Та забіліли сніги (Клавір)ансамблевий
Тече вода з під явора (Дует: сопрано, меццо-сопрано) Клавірансамблевий, солоспіви
Туман хвилями лягає (Хор з опери "Утоплена") Хорова партитураансамблевий
Туман хвилями лягає (Хор з опери "Утоплена") Клавірансамблевий
У мене був коханий рідний крайансамблевий, солоспіви
У туркені по тім боці (Із поеми "Гамалія") Клавірансамблевий
Веснянкиакапельний
Веснянки (2)акапельний
Вічний революціонер (Клавір)ансамблевий, акапельний
Вітер в гаї нагинає лозу і тополю (Із поеми "Мар'яна-черниця") Клавірансамблевий
Заповіт для тенора соло та чоловічого хору у супроводі ф-ноансамблевий
Засвистали козаченьки (Фінал 2-ї дії з опери "Тарас Бульба")симфонічний
Зацвіла в долині червона калина (Дует: сопрано, тенор) Клавірансамблевий, солоспіви
Зажинкові пісніакапельний, українські народні пісні
За сонцем хмаронька пливе (Квартет: сопрано, меццо-сопрано, тенор, бас) Клавірансамблевий, солоспіви
Зійшлись побрались (Дует: сопрано, тенор) Клавірансамблевий, солоспіви

← Повернутиcя до списку авторів