Stanyslav Lyudkevych

Biography

Compositions

Composition TitleJenre
New Year's song "Chy, doma, doma"A capella
Carol "Dyvnaya novyna"A capella
Hahilka (Choir)Ensemble music
Khodyv, pokhodyvA capella
Cantata "Zapovit" (Clavier)Cantatas & Oratorios, Symphonical music
Cantata Symphony "Kavkaz" (Choral score)Cantatas & Oratorios, Symphonical music
Cantata Symphony "Kavkaz" (Clavier)Cantatas & Oratorios, Symphonical music
Oy Moroze Morozenku (Choir)A capella
Shaliyte shaliyte (Muzyka A. Vakhnyanyna, perekladennya dlya mishanoho khoru S. Lyudkevycha)A capella, Historical songs
Sontse sya skhovaloA capella
Sontse zahodytA capella
V khmarakh surmy zahremily (Pidruchna biblioteka tovarystva "Banduryst") 1936A capella
Cantata "Zapovit" (Choral score)Cantatas & Oratorios, Symphonical music
Vi lvovi v zamku bubny b yut aranzhuvannya m kacalaA capella

← Go Back to Author List