Вербицький Михайло "Пісні для чоловічих квартетів" Том XIII (Перемишль 2008)

"Перемиська бібліотека" Перемиського відділу об'єднання українців у Польщі.

Tytulna160.png   Основою видання пісень о. Михайла Вербицького є два авторські рукопи­си: збірка одинадцяти чотириголосних пісень для чоловічих голосів, без авторського заголовка (автограф, Львівська наукова бібліотека ім. В. Сте-фаника Національної академії наук України, відділ мистецтв, фонд Бажанського, 109 муз. рукоп.) та збірка "Дванадцять штирогласних піній на мужескії голоси" (автоіраф, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника Національної академії' наук України, відділ рукописів, Архів Консерватори 20/46, п. 13). Ці два автографи були опублі­ковані, у формі факсиміле, як XII том «Перемиської бібліотеки».

Рукопис першої збірки був створений не пізніше середини 1863 р. Компози­тор спершу написав музику до десяти віршів о. Івана Гушалевича, що й відзначив на першій сторінці - Стих Йоана Гушалевича "Музика Михаіла Віржбицкого". Згодом нашвидку дописав одинадцятий твір "Ще не вмерла Україна", без подання автора слів.

Друга збірка "Дванадцять штирогласних піній на мужескії голоси" була скомпонована у 1869 р. в Млинах, що відзначив сам композитор наприкінці рукопису. М. Вер-бицький використав одинадцять віршів Володимира Шашкевича із його збірки "Зільник" (Львів 1863) та вірш "На погибель" Володимира Стебельського, надрукований 1868 р. у газеті «Боян» (примітка композитора).

Тести пісень в обох рукописах М. Вербицький записав етимологічним право­писом, що сьогодні ускладнює їх прочитання, тому в нашій публікації подано їх у фонетичній транскрипції, зі збереженням лексичних і граматичних особливос­тей галицького варіянту української літературної мови середини XIX ст.

Видавці дякують Дирекції' Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника На­ціональної академії* наук України за дозвіл на публікацію обох згаданих вище руко­писів з піснями о. Михайла Вербицького. Висловлюємо також особливу вдячність панові Романові Боровику за фінансову підтримку, яка дозволила надрукувати цей збірник.

Зміст

Від видавців........................................4

І. Збірка "Одинадцяти чотириголосних пісень для чоловічих голосів"

1. До зорі (Красна зоре, подивися). Слова І. Гушалевича...............................................5
2. Мир русинам (Мир вам братя). Слова І. Гушалевича....................................................7
3. Вдовец (Возму я си сопівочку). Слова І. Гушалевича...................................................8
4. Совіт дівиці (Не лови мотилька, діво молодая). Слова І. Гушалевича................... 12
5. Кто за нами, Бог за ним! Слова І. Гушалевича..............................................................16
6. Кмісяцу (Куда ти плинеш, місяц ясний). Слова І. Гушалевича..............................21
7. Похорони (Тихий вітер повіває). Слова І. Гушалевича..............................................25
8. На отході (Бивай здорова, люба країно). Із циклу Жовнір до слів І. Гушалевича.....28
9. Битва (Зброї заблисли). Із циклу Жовнір до слів І. Гушалевича..........................35
10. По битві (Всьо утихло). Із циклу Жовнір до слів І. Гушалевича..........................36
11. Ще не вмерла Україна. Слова П. Чубинського............................................................38

II. Збірка "Дванадцять штирогяасних піній на мужескіїголоси"

1. Заспів (Ой ви мої співаночки, де я вас подію). Слова В. Шашкевича..................40
2. Нинішня пісня (В котлині гір город лежить). Слова В. Шашкевича.......................42
3. Сльози (У зеленім бірку соловій заводить). Слова В. Шашкевича.........................49
4. Жаль (Коб мої рани знали...). Слова В. Шашкевича за Г. Гайне..........................54
5. Прощання (Квіти мої весняниї, убогиї діти). Слова В. Шашкевича.......................56
6. Лілея - воля (Лелієчко гожа, лелієчко біла!). Слова В. Шашкевича.......................60
7. Цвітка молить (Раз мотилька голубила цвітка гожа). Слова В. Шашкевича......64
8. Сиві очі (Скоро лише першим кроком я ступив). Слова В. Шашкевича.............67
9. Бувало і нині (Малим, бувало, я сідаю). Слова В. Шашкевича.................................69
10. На пароході (Наді мнов звізди блистять високо). Слова В. Шашкевича............73
11. Думка (Ой зозуле, зозуленько). Слова В. Шашкевича...........................................76
12. На погибель! (Дай, дівчино, нам шампана). Слова В. Стебельського...................83

Завантажити ноти

Я ознайомлений з Умовами використання  і зобов'язуюсь їх не порушувати.

← Повернутиcя до списку збірок